Брекети

Брекетите са класически метод за решение на проблема с липсващите зъби. Поставят се на външната или вътрешната повърхност на зъбите. Предимствата им пред сваляемите ортодонтски апарати е, че действат през цялото време. С тях могат да се решат по-голям обем от ортодонтски проблеми. В нашите клиники предлагаме няколко вида брекети.

Метални вестибуларни брекети
Металните вестибуларни брекети са класическо ортодонтско решение. Те се залепват по външната повърхност на зъбите (откъм бузите). Действат през цялото време. С тях могат да се лекуват както леки, така и тежки ортодонтски проблеми. Може да се лекуват дори отклонения в захапката и да се изваждат и привеждат в зъбната редица непробили зъби.

Керамични вестибуларни брекети
Този вид брекети като разположение и функции са аналогични с металните вестибуларни брекети. Разликата е, че те са много по-естетични, имат цвета на зъбите и дори дъгата, която свързва брекетите е естетична. Всички елементи са с цвета на емайла. Това ги прави много трудно забележими. Лекуват аналогични ортодонтски дефекти като металните брекети.

Лингвални брекети
Лингвалните брекети се поставят по вътрешната повърхност на зъбите. Те са единственото ортодонтско решение, което е абсолютно незабележимо. С тях се лекуват голям набор от ортодонтски проблеми.